Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Podmínky pro udělení titulu Klubový šampion

Titul mohou získat všichni psi-feny, kteří jsou v majetku člena Klubu.

  1. Majitel psa-feny musí být členem Klubu minimálně dva roky.
  2. Podmínkou pro udělení titulu je splnění bodového limitu (dle tabulky níže)
  3. Získání některého titulu z Národní, Mezinárodní, Speciální nebo Klubové výstavy (tzn. CAJC, CAC, CACIB, KV).
  4. Povinná účast na některé z klubových výstav pořádaných naším klubem (KCHPRČT v ČR)
Body se sčítají ze všech výstav, i zahraničních, za celou výstavní kariéru a titul může být přiznán i zpětně. Tento titul se uděluje na podzimní Klubové výstavě (KV) nebo Speciální výstavě (SV). Každý oceněný pes, pokud to bude možné, se předvede, nezáleží však na věku ani na kondici. Oceněný pes dostane věcnou cenu a diplom. Titul bude přiznaný po ověření údajů v PP a doložení výstavních posudků.

Hranice bodů pro psy – 500 bodů.
Hranice bodů pro feny – 400 bodů.


Ocenění/Titul/Umístění Světová a Evropská výstava Klubová a Speciální výstava Mezinárodní výstava Národní výstava Krajská a oblastní výstava
BIS 80   60 40 30
BOD 70   50 30  
BIG 1.místo/2.místo/3.místo 60/50/40   40/30/20 30/20/10 20/10/5
Junior BIG 1.místo/2.místo/3.místo 50/40/30   30/20/10 20/10/5 10/5/2
BOB 40 30 20 15  
BOS 30 20 15 10  
BIS junior, BIS veterán, BIS čestná 1.m/2.m/3.m 40/30/20 35/25/15 20/10/5 15/8/4
Vítězný pes/fena KV, VSV   30      
CACIB 25   20    
CACIB-J, CACIB- V 20   15    
BOJ 35 25 20 10  
NV, KV       15 10
Nejlepší mladý, KVML 30 20   8 5
BOV, Nej čestné 30 20 10 8 5
R. CACIB 20   10    
CAC, CAC ČMKU, CAJC 20 15 7 5  
V1, R. CAC 12 7 7 4 4
V2 10 5 4 3 2
V3 7 4 3 2 1
V4 5 3 2 1 1

Pro výpočet klubových titulů a výstavně nejúspěšnějších jedinců používejte výhradně tuto tabulku, tu spolu s kopií PP nebo výstavními posudky zašlete na elektronickou adresu poradkyně chovu a to nejpozději do 2. uzávěrky podzimní Klubové výstavy toho kterého roku!


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní partneři:

Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.

Psí salon

Upozornění

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Zdroj: http://technet.idnes.cz Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou. Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.