Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Podmínky pro udělení ocenění Pes nebo Fena roku

Ocenění mohou získat všichni psi-feny, kteří jsou v majetku člena klubu.

  1. Majitel psa-feny musí být členem klubu dva roky bez přerušení.
  2. Ocenění získá pes a fena, kteří v průběhu výstavního roku tj. v období od podzimní klubové výstavy (akce) do poslední výstavy konané před další podzimní klubovou výstavou (akcí) získají nejméně 100 bodů minimálně na 3 výstavách z toho jedna z nich musí být pořádaná naším klubem (klubová nebo speciální).
  3. Titul nejúspěšnějšího psa či feny výstavní sezóny tak získá jedinec s nejvyšším počtem bodů.
  4. Ocenění bude udělováno pouze v případě přihlášení nejméně dvou jedinců obojího pohlaví (tzn. nejméně dva psi a dvě feny přihlášení do soutěže).
  5. Body se sčítají ze všech výstav pořádaných výhradně na území ČR, s výjimkou výstav Světových a Evropských.

Vítězný pes a fena budou vyhlášeni na podzimní klubové výstavě (akci) a bude jim předána věcná cena a diplom. Každý oceněný pes-fena, pokud to bude možné, se předvede. Ocenění bude přiznáno po ověření údajů v PP a doložení výstavních posudků.


Ocenění/Titul/Umístění Světová a Evropská výstava Klubová a Speciální výstava Mezinárodní výstava Národní výstava Krajská a oblastní výstava
BIS 80   60 40 30
BOD 70   50 30  
BIG 1.místo/2.místo/3.místo 60/50/40   40/30/20 30/20/10 20/10/5
Junior BIG 1.místo/2.místo/3.místo 50/40/30   30/20/10 20/10/5 10/5/2
BOB 40 30 20 15  
BOS 30 20 15 10  
BIS junior, BIS veterán, BIS čestná 1.m/2.m/3.m 40/30/20 35/25/15 20/10/5 15/8/4
Vítězný pes/fena KV, VSV   30      
CACIB 25   20    
CACIB-J, CACIB- V 20   15    
BOJ 35 25 20 10  
NV, KV       15 10
Nejlepší mladý, KVML 30 20   8 5
BOV, Nej čestné 30 20 10 8 5
R. CACIB 20   10    
CAC, CAC ČMKU, CAJC 20 15 7 5  
V1, R. CAC 12 7 7 4 4
V2 10 5 4 3 2
V3 7 4 3 2 1
V4 5 3 2 1 1

Pro výpočet klubových titulů a výstavně nejúspěšnějších jedinců používejte výhradně tuto tabulku, tu spolu s kopií PP nebo výstavními posudky zašlete na elektronickou adresu poradkyně chovu a to nejpozději do 2. uzávěrky podzimní Klubové výstavy toho kterého roku!


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní partneři:

Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.

Psí salon

Upozornění

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Zdroj: http://technet.idnes.cz Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou. Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.