Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Termíny klubových akcí pro rok 2021

 • Klubová výstava bez KV - 9. 5. 2021 při Krajské výstavě psů Hradec Králové – bez náhrady zrušeno

 • Milí přátelé, doposud jsme vyčkávali, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a vše zatím nasvědčuje tomu, že plánované a dlouho očekávané rozvolnění se pozitivně dotkne i našich kynologických aktivit. Byť vše vypadá optimisticky, zatím nevíme, jestli bude možno pořádat hromadné spolkové akce a pro kolik osob nebo zda se uvolní ubytovací a stravovací služby a z kolika procent. Nicméně jsme se rozhodli spustit přihlašování na naše jarní klubové setkání na Mitrově 18.-20. 6. 2021 s tím, že budete zasílat emailem na adresu natalie.bezvodova@seznam.cz pouze přihlášky a na účet klubu hradit pouze účastnické poplatky dle pokynů v přihlášce. Ubytování a stravu uhradíte ihned po příjezdu na Mitrov u p. Jakešové. Pokud by se akce nekonala ať už z důvodu vládních nařízení nebo z důvodu malého počtu přihlášených účastníků, budou Vám účastnické poplatky vráceny v plné výši převodem zpět. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů pište email na natalie.bezvodova@seznam.cz nebo volejte kdykoli na tel. 776844444. Přejeme všem krásné jarní dny a doufáme, že se v červnu na Mitrově ve zdraví všichni dvounožci i čtyřnožci sejdeme.
  Výbor klubu

  Třídenní klubové setkání 18. až 20. 6. 2021 – Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku.
  20. 6. 2021 v 10.00 hod členská schůze
  Přihláška v doc, přihláška v pdf

 • Čtyřdenní klubové setkání 30. 9. až 3. 10. 2021 – Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku.
  Pokyny s přihláškou (doc)

 • Klubová výstava se zadáváním titulu KV - 1. 10. 2021 pátek Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku
  Rozhodčí: Jiřina Jandová
  Spuštěno přihlašování přes DOGOFFICE (www.dogoffice.cz)
  Po skončení klubové výstavy budou následovat vyhlášení soutěže NEJ pes a fena výstavní sezony 2020–2021, udělování titulů Klubový šampion, Klubový Grandšampion, Klubový veteránšampion a svod a bonitace – pokud splníte požadovaný počet bodů nebo chcete svého psa/fenu přihlásit do soutěže o NEJ psa/fenu výstavní sezony, zašlete kopii PP se zapsanými výsledky nebo posudky z výstav na emailovou adresu poradkyně chovu, a to nejpozději do 2. uzávěrky podzimní klubové výstavy, tj. do 10. 9. 2021! Uzávěrka přihlášek na svod a bonitaci je také do 10. 9. 2021!
  Přihláška k pobytu (pdf), přihláška k pobytu(doc), propozice k výstavě(pdf)
  Přihláška na svod a bonitaci (doc)
  Z technických důvodů není možné se přihlašovat na bonitace a svody až na místě konání v den akce. Přihlášky zaslané poradkyni chovu po termínu uzávěrky budou přijaty nejpozději 5 dnů do konání svodu nebo bonitace s tím, že poplatek za svod a bonitaci bude účtován se 100% přirážkou.

Přihlášky na svody a bonitace prosíme zasílat v termínu uzávěrek, včetně průkazu původu, výsledků RTG na DKK a DLK, výsledek vyšetření na Hyperurikosurii (HUU), pokud máte k dispozici.

Uzávěrka pro žádosti o Klubového šampiona, Klubového grandšampiona a Klubového veterán šampiona a do soutěže
Pes a fena roku je 15. 9. 2021.

Bližší a aktuální informace o klubových akcích budou včas zveřejněny zde na webových stránkách a na facebookových stránkách – skupina Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů.


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní partneři:

Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.

Psí salon

Upozornění

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Zdroj: http://technet.idnes.cz Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou. Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.