Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Hyperurikosurie a Hyperurikémie

(zvýšená koncentrace kyseliny močové v moči a krvi)

Skoro pro každé plemeno jsou známy dědičná onemocnění. To znamená, že v daném plemeni se takové onemocnění vyskytuje častěji než u plemen jiných. I když černý teriér z tohoto hlediska patří určitě mezi zdravější rasy, pomineme-li klasické onemocnění větších plemen dysplazii kyčelního a loketního kloubu, u jednoho onemocnění je právě černý teriér uváděn mezi predisponovanými plemeny. Tím je již výše zmíněná hyperurkosurie a hyperurikémie. I když testy prokazující, zda daný jedinec je nositelem tohoto onemocnění se někde ve světě dělají poměrně běžně (např. Německo), u nás toto onemocnění mezi chovateli a majiteli plemene není vůbec známé.

Mocici rusak HUU (42K)

Hyperurikosurie je zvýšená koncentrace kyseliny močové v moči, k jejímu hromadění dochází při špatném metabolismu proteinů. Defekt v genetické výbavě, který způsobuje toto hromadění je typický pro plemeno dalmatin, ale byl zjištěn také u plemen anglický buldok a černý teriér. Jedná se v podstatě o obdobnou poruchu, která u lidí způsobuje dnu. Jelikož kyselina močová je za normálních okolností dále metabolizována na jiný výsledný produkt, její vyšší koncentrace v moči způsobuje tvorbu močových kamenů. Ty mohou bohužel zapříčinit až úplnou obstrukci, tedy ucpání vývodných cest močových a jediným řešením je pak jejich operativní odstranění z močového měchýře a močových cest. Stejný typ kamenů se také tvoří u psů s poruchou funkce jater.

Dědičnost tohoto onemocnění je autozomálně recesivní, to znamená, že proto, aby se onemocnění u psa projevilo, je potřeba aby od svých rodičů sdělil dvakrát mutovanou kopii genu. V ostatních případech je buďto zcela zdravý, tzn. není ani nositelem a nebo je sám klinicky zdráv, ale je nositelem tohoto genu a při špatně zvoleném páření tak může způsobit, že jeho potomci budou nemocní.

Jsou rozlišovány tři možné genotypy:

  1. Genotyp N/N (zdravý homozygot): Takový jedinec netrpí genetickou poruchou v metabolismu proteinů a nemůže ani tuto poruchu přenést na své potomky
  2. Genotyp N/HUU (heterozygotní přenašeč): Takový pes má jednu kopii mutovaného genu (od matky nebo otce). Riziko, že sám onemocní hyperurikosurií je nízké, ale může přenést tento mutovaný gen na své potomky (cca 50%). Takový jedinec by se měl pářit pouze s jedincem s genotypem N/N
  3. .
  4. Genotyp HUU/HUU (nemocný homozygot): Takový pes má dvě kopie mutovaného genu (od otce i matky). Riziko onemocnění hyperurikosurií je vysoké. U tohoto jedince je 100% jistota přenosu mutovaného genotypu na své potomky, proto by se měl pářit pouze s jedincem genotypu N/N.

Jak zjistit, který genotyp a jaké riziko má váš pes, že touto chorobou sám onemocní, nebo zda může přenést tuto genetickou poruchu na své potomky? Je to velmi jednoduché, stačí 0,5ml krve (odebranou na EDTA činidlo) a tuto zaslat do laboratoře, která dané vyšetření provádí. Momentálně je to z nejbližších zemí Německo.

A terapie psa s urátovými krystaly? V případě úplné obstrukce močových cest, což je častější vzhledem k anatomické stavbě u psů – samců, chirurgické odstranění kamenů a pozdější dlouhodobá terapie, která by měla zabránit znovuvytvoření kamenů v podobě nasazení diety s nižším obsahem purinů, popř. alkalizace moči (zvýšení pH moči), terapie sekundární bakteriální infekce a terapie inhibitory xantinoxidázy (allopurinol).

Samozřejmě neplatí, že všechny kameny a krystaly, které se vyskytnou u černých teriérů patří mezi uráty. I v tomto případě platí, že je nezbytná důsledná diagnostika v podobě pečlivého klinického vyšetření spolu s vyšetřením moči a močového sedimentu, popřípadě zaslání močových kamenů odstraněných z močového měchýře na rozbor.

© MVDr. Kateřina Stiborová

logo Jaggy Praha

 

 

 

 

 

 

Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní partneři:

Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.

Psí salon

Upozornění

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Zdroj: http://technet.idnes.cz Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou. Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.