Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Standard plemene ruský černý teriér

FCI standard č. 327   10. 1. 2011/EN

PŘEKLAD FCI: Dr. E. Yerusalimsky, O. Kornienko. Revised by Renée Sporre-Willes/ Original version: (EN).

PŮVOD: Rusko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLU STANDARDU: 13. 10. 2011

POUŽITÍ: Pracovní pes, hlídací pes, sportovní a společenský pes.

KLASIFIKACE:

     Skupina 2 – pinčové, knírači, molossoidní plemena, švýcarští pastevečtí psi a honáčtí psi.

     Sekce 1.4 – Pinčové a knírači
     Pracovní zkoušky volitelně.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Ruský černý teriér byl vyšlechtěn v Rusku mezi lety 1940 a 1950 selektivním křížením plemen rotvajler, velký knírač, erdelteriér a novofundlandský pes. Velký knírač je považován za zakladatele plemene. Počáteční chov byl pod dohledem vojenské kynologické školy poblíž Moskvy, v chovatelské stanici "Rudá hvězda". Cílem tvůrců tohoto plemene bylo vyšlechtit velkého, odvážného, silného a zvládnutelného pracovního psa s výrazným ochranářským instinktem, psa, který by mohl být používán pro rozličné druhy služby a dobře přizpůsobivého různým klimatickým podmínkám. Plemeno bylo uznáno FCI v roce 1984.

CELKOVÝ VZHLED: Ruský černý teriér je mohutný pes nadprůměrné výšky, velmi atletické postavy, robustního typu a pevné konstituce. Toto plemeno má masivní kostru a silné svaly. Je to symetrický pes s výraznou hlavou, kompaktním tělem a objemným, hlubokým hrudníkem. Pohlavní výraz je jasně definován.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je mírně delší než výška v kohoutku, u fen nepatrně výrazněji. Hloubka hrudníku by neměla být menší než polovina kohoutkové výšky. Délka hlavy by neměla být menší než 40 % výšky psa v kohoutku. Tlama je mírně kratší než mozkovna.

POVAHA A TEMPERAMENT: důstojný a sebevědomý pes, dobře ovladatelný ve všech situacích. Vyžadují-li to okolnosti, neprodleně zaujímá aktivní-obranný postoj, ale rychle se zklidní, jakmile ohrožení pomine. Toto plemeno je atraktivní, přívětivé, má ohromnou vytrvalost, je nenáročné, inteligentní a přátelské. Velmi dobře se přizpůsobuje výcviku a různým klimatickým podmínkám, je to pracovitý a spolehlivý pes.

HLAVA
Mozkovna: Hlava by měla být v poměru k tělu, i když velká, masivní a dlouhá.
Lebka: Přiměřeně široká s plochým čelem. Horní linie mozkovny je rovnoběžná s horní linií tlamy. Nadočnicové oblouky a týlní kosti jsou středně výrazné.
Stop: Viditelný, ale ne ostrý.

OBLIČEJOVÁ PARTIE
Nosní houba: Velká a černá.
Tlama: Silná, široká a lehce kratší než mozkovna. Čenich je široký u kořene a zužuje se mírně ke špičce nosu. Knír a brada zdůrazňují objem a dávají tlamě obdélníkový, tupý vzhled.
Pysky: Silné, dobře pigmentované a těsně přiléhající. Okraje pysků tmavé.
Čelisti/Zuby: velké, bílé zuby, které jsou uloženy těsně vedle sebe, dolní řezáky jsou umístěny v řadě. Plný chrup (42 zubů). Nůžkový skus.
Líce: Suché lícní kosti se zaoblenými, ale ne vystupujícími lícemi.
Oči: Středně velké, oválné, hledící zpříma, tmavé barvy. Oční víčka suchá, pevná a černá.
Uši: Zavěšené, nasazené vysoko a symetricky po obou stranách hlavy. Středně velké, trojúhelníkového tvaru. Přední okraj ucha těsně přiléhá k lícím psa. Kůže ucha je pevná, bez záhybů.

KRK: Silný, svalnatý a suchý. Délka krku je přibližně rovna délce hlavy. Krk je nesen pod úhlem 40–45° ke hřbetní linii. Šíje je silná a dobře vyvinutá.

TĚLO: Masivní, hluboké a objemné, dobře vyvážené.
Hřbetní linie: mírně se svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.
Kohoutek: Vysoký a dobře vyvinutý, výraznější u psů než u fen.
Hřbet: Silný, rovný a svalnatý. Čistá délka hřbetu je rovna 1 délky hřbetu naměřené od kohoutku ke kořeni ocasu (druhou 1 tvoří bedra viz níže).
Bedra: široká, krátká, svalnatá a mírně klenutá. Jejich délka tvoří 1 délky hřbetu.
Záď: široká, svalnatá, mírně spáditá a středně dlouhá.
Hrudník: Hluboký, dlouhý a široký s lehce klenutými žebry. Tvar hrudníku (v průřezu) je oválný. Prsní kost je dlouhá a přední část hrudníku mírně rozšiřuje ramenní klouby a je dobře osvalená.
Spodní linie a břicho: Spodní linie je na stejné úrovni jako loketní kloub nebo mírně pod. Břicho je mírně vtažené, slabiny jen mírně vyvinuté.

OCAS: Silný u kořene a vysoko nasazený. Při pohybu je ocas nesen zvesela, ale kořen ocasu nemá sklon přes záď (veverčí ocas). V zemi původu se ocas tradičně kupíruje. Nekupírovaný ocas by však neměl mít žádný vliv na hodnocení jedince. Vhodnější tvar pro nekupírovaný ocas je šavle či srp.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY
Celkový vzhled: Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné. Vzdálenost od loketní kosti psa k zemi je rovna 50-52 % výšky psa v kohoutku.
Lopatka: Dlouhá a široká. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 100°.
Nadloktí: Svalnaté a ne kratší než lopatka.
Loket: Přiléhající k tělu.
Předloktí: rovné, silné a kulaté kosti. Z bočního a čelního pohledu svislé.
Záprstí (Nadprstí): Krátké, masivní a při bočním pohledu mírně šikmé.
Tlapy: velké, kompaktní a kulatého tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Celkový vzhled: při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, šířeji postavené než přední končetiny. Při pohledu z boku v mírném postavení za psem.
Stehno: středně dlouhé, mírně nakloněné, široké a s dobře vyvinutým, objemným svalstvem.
Kolena: dobře zaúhlená.
Lýtka: Ne kratší než stehna.
Nárt (Zadní nadprstí): Silné, nízké a svisle postavené, bez paspárků.
Tlapy pánevních končetin: Poněkud menší než přední tlapy s tendencí k oválnému tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.

POHYB: Volný a dobře vyvážený s hladce ohybnými klouby. Typickým pohybem je energický klus s dlouhým krokem, který vychází z mocného odrazu zadních končetin, které v pohybu dosahují až k předním končetinám. Horní linie by měla zůstat pevnou.

KŮŽE: těsně přiléhající, v dobré kondici, bez záhybů nebo volné kůže, pružná, rovnoměrně pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ
Srst: Hrubá a hustá srst s podsadou. Skládá se z hrubé, husté, lehce zvlněné krycí srsti a měkké, krátké a husté podsady. Svrchní srst pokrývá celé tělo. Délka přírodní a nestříhané srsti je 5–15 cm. V partii hlavy velmi dobře vyvinutá srst, tvořící bohaté obočí, vousy a bradu.

Končetiny jsou pokryty hustou a dlouhou srstí.
Střihová úprava do správného tvaru je nezbytná.
Zastřižená srst by měla umocňovat znaky silného a sebejistého psa a v žádnem případě by neměla být příliš dekorativní. Srst je nejdelší na nohou a v okolí tlamy. Střih by měl akcentovat mohutnou hlavu s plochým čelem, dobře klopené uši, silný krk a dobře stavěné, silné tělo psa.

Barva: černá. Je přípustná černá se zanedbatelným mísením menšího množství šedých chlupů. (Příměs šedých chlupů nesmí pokrývat více než 1/3 povrchu celého těla).

VÝŠKA A VÁHA
Požadovaná výška v kohoutku:
Psi:         72-76 cm, ale ne méně než 70 cm a ne více než 78 cm.
Feny:      68-72 cm, ale ne méně než 66 cm a ne více než 74 cm.
Mírně vyšší jedinci jsou tolerováni za předpokladu harmoničnosti a vynikajícího plemenného typu.
Hmotnost:
Psi: 50–60 kg.          Feny: 45–50 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a vlivu na jeho schopnosti plnit své tradiční pracovní poslání.

 • Zaoblená lebka.
 • Nedostečně pigmentované pysky.
 • Řezáky v dolní čelisti nestojící pravidelně v řadě. Malé, nevyvinuté řezáky.
 • Kulaté oči, šikmo nebo úzce uložené.
 • Příliš krátký a nedostatečně osvalený krk.
 • Málo výrazný kohoutek
 • Prověšená páteř nebo úzká záda.
 • Příliš úzká nebo dlouhá bedra, nedostatečně osvalená.
 • Příliš strmá ramena.
 • Příliš krátké předloktí.
 • Vytočené nebo vtočené lokty.
 • Vbočené nebo vybočené končetiny.
 • Hlezna vbočená, vybočená či srpovitá.
 • Do stran se vystavující končetiny při klusu – rozptýlený klus.
 • Měkká nebo hladká krycí srst.
 • Narezlé stínování krycí srsti.
 • Absence podsady.

VÁŽNÉ VADY

 • Odchylka od typického pohlavního výrazu.
 • Bázlivost či zvýšená dráždivost.
 • Krátká nebo lehká v typu hlava.
 • Viditelné třetí víčko nebo světlejší oko.
 • Vodorovná nebo příliš strmá záď.
 • Hrudník mělký nebo krátký.
 • Ocas překlopený nad záď – veverčí ocas.
 • Nerovná předloktí.
 • Těžkopádný, vázaný či jinak omezený pohyb.
 • Jemná krycí srst.

VYŘAZUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Všichni psi, kteří zjevně vykazují fyzické či povahové abnormality musí být diskvalifikování.
 • Veškeré závažnější odchylky, ovlivňující původní určení plemene.
 • Jiné zbarvení čenichu než černé.
 • Světlé nebo jinobarevné oči.
 • Jakákoli odchylka od nůžkového skusu nebo absence zubu.
 • Hladká krycí srst, nedostatek ozdobné srsti na hlavě, hrudníku a končetinách.
 • Jakékoli jiné zbarvení než dané popsané.
 • Bílé skvrny nebo znaky.
 • Jasně ohraničená místa s šedými chlupy.

POZN.: Psi musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní sponzoři:

Zasklení balkonů