Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Řád svodu dorostu KCHPRČT v ČR

 1. Základní ustanovení
  1. Svod dorostu je organizován KCHPRČT podle potřeby odpovídající počtu psů, minimálně 1X ročně.
  2. Svod dorostu je povinnou chovatelskou akcí, podmiňující účast na bonitaci.
  3. Pořadatel odpovídá za organizaci svodu, za jeho odborný průběh odpovídá poradce chovu.
  4. Svodu dorostu se mohou účastnit pouze zdravá zvířata, háravé feny se posuzují na konec akce.
  5. Za svod je vybírán poplatek, který se nevrací v případě neúčasti. Jestliže se svod nekoná, lze poplatky převést na svod v náhradním termínu.
  6. Akci finančně zajišťuje pořádající KCHPRČT v ČR.
 2. Povinnosti pořadatele
  1. Včas rozeslat informace o svodu ve zpravodaji či jinou cestou, stanovit termín uzávěrky přihlášek.
  2. Nejméně 6 týdnů před konáním akce si ÚPCH vyžádá delegaci rozhodčího. Svod se organizuje buď jako samostatná jednodenní akce nebo se může spojit s bonitací nebo výstavou.
  3. ÚPCH předem vyplní tiskopisy pro hodnocení svodu.
  4. Zajistit řádný příjem psů s veterinární kontrolou, odebrat PP k provedení zápisu výsledků svodu.
  5. Zajistit vhodný prostor s rovnou plochou pro měření.
  6. Po skončení akce zajistit vhodnou místnost pro nerušený výkon funkce posuzovatelů.
  7. Uhradit delegovaným funkcionářům cestovní výdaje a odměnu za posuzování podle platných vyhlášek ČR a KCHPRČT.
 3. Povinnosti majitele psa
  1. Včas podat přihlášku na svod, obsahující požadované údaje o psovi.
  2. Včas se dostavit na místo konání a řídit se pokyny pořadatelů.
  3. Pes musí být upoután na vodítku, kousaví psi opatřeni náhubkem. Majitel odpovídá za škody způsobené psem.
  4. Připravit psa tak, aby se dobře předváděl a měl řádně upravenou srst.
  5. Předložit PP, očkovací průkaz s platným očkováním.
 4. Průběh svodu
  1. Svodu se účastní jedinci od 9 do 18 měsíců, mohou však být i starší.
  2. Svod je vhodné organizovat po skupinách podle jednotlivých vrhů nebo po jednom otci.
  3. K posuzování svodu dorostu je delegován rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČT, ÚPCH nebo člen klubu delegovaný výborem a zvolený zástupce z členské základny klubu. Výrok hodnotící komise musí být jednomyslný.
  4. Hodnocení se zaznamenává do karty, jednu kopii obdrží majitel psa, originál zůstává ÚPCH.
  5. Posuzování se provádí v klidu i v pohybu, posuzuje se vzrůst, vývin a funkce jednotlivých částí těla, stav a počet zubů. Hodnotí se povahové vlohy a projevy chování po dobu přítomnosti v kruhu. Identifikace psa.
 5. Závěr akce
  1. Komise veřejně zhodnotí předvedené jedince, poukáže na klady a nedostatky v chovu, předvedení jedinců a poskytne odbornou radu jak dále s mladými psy pracovat.
  2. Majitelé obdrží PP předvedených jedinců s potvrzením o účasti a kopii posudku.
  3. ÚPCH vypracuje souhrnné zhodnocení akce a zašle k uveřejnění ve zpravodaji.

Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní sponzoři:

Zasklení balkonů