Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Dysplazie kyčelních a loketních kloubů

RTG na DKK a DLK může provést kterýkoli veterinární lékař, splňující podmínky Komory veterinárních lékařů. Po zhotovení snímku jej sám veterinární lékař (majitel psa nesmí se snímkem nijak manipulovat sám) zasílá smluvnímu posuzovateli KCHPRČT, který snímky posoudí a zašle vyhodnocení majiteli psa na dobírku, kopie pak zašle poradci chovu KCHPRČT.

RTG snímky na DKK a DLK nechejte zasílat našemu smluvnímu posuzovateli DKK a DLK – MVDr. Lukáš Duchek:

VETCENTRUM Duchek s.r.o. tel. I.: 251 511 651
VETERINÁRNÍ NEMOCNICE STODŮLKY tel. II.: 251 617 564
K HÁJŮM 946 fax: 251 511 649
155 00 PRAHA 5-Stodůlky mob: 775 688 637
IČO: 273 93 534 www.vetcentrum.cz/stodulky
DIČ: CZ273 93 534 e-mail: nemocnice(a)vetcentrum.cz

Přehled vyhodnocení dysplazií kyčelních kloubů černých teriérů

Přehled vyhodnocení dysplazií loketních kloubů černých teriérů


Dělítko novinek

Pro ty, kteří se chtějí podívat na jednotlivé RTG snímky DKK jsou k nahlédnutí pro členy klubu na www stránkách posuzovatele v sekci pro černé teriéry. Pokud jste členem klubu a neznáte přístupové údaje, kontaktujte poradkyni chovu.

Hodnocení rentgenových nálezů:

Stupeň 0 – negativní 1 – hraniční 2 – lehký 3 – střední 4 – těžký
Norma FCI A B C D E

Porovnaní vyhodnocení dysplazie kloubů v různých státech

USA UK & Austrálie Slovensko ČR
(levá/pravá strana)
FCI
(původní hodnocení)
Norma FCI
Excellent - výborná 0 A
(negativní)
0/0
negativní dysplazie
 A  A1 A
Good - dobrá 1-3 A2
Fair - uspokojivá 3-5 B
(blízko normálu)
1/1
hraniční dysplazie
B B1 B
Borderline - hraniční B2
Mild Dysplasia
Lehká dysplazie
5-8 C
(mírná dysplazie)
2/2
lehká dysplazie
C C1 C
C2
Moderate Dysplasia
Střední dysplazie
8-11 D
(střední dysplazie)
3/3
střední dysplazie
D D1 D
11-15 D2
Severe Dysplasia
Těžká dysplazie
13-15 E
(těžká dysplazie)
4/4
těžká dysplazie
E E1 E
35-53 E2

Tato tabulka má pouze informativní charakter.

Zpracovala: Bezvodová, Dvořáková, Vítková, Zachařová


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní sponzoři:

Zasklení balkonů