Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Vítejte na stránkách KCHPRČT v ČR

Aktuálně

Obsah webu aktualizován dne 12. 10. 2021. Přidány výsledky výstavy, upraveny chovné feny.
Upozorňujeme členy, aby veškeré příspěvky a platby klubu zasílali od 28.2.2021 pouze na účet FIO banky, a.s. viz sekce Poplatky.
Náš klub jsme zaregistrovali v klubovém programu laboratoře Genomia, více v sekci Chovatelství – Hyperurikosurie.

DOČASNÁ ÚPRAVA CHOVATELSKÝCH PODMÍNEK

DODATEK K MEZIKLUBOVÉ DOHODĚ O JEDNOTNÝCH CHOVATELSKÝCH PODMÍNKÁCH PLEMENE RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající neutěšené situaci s pandemií onemocnění Covid-19 je bohužel stále nemožné pořádat hromadné akce, mezi něž se řadí i výstavy psů. Situace toto dlouhodobě znemožňuje a prognóza prozatím také není příliš příznivá. Uvědomujeme si však, že mnohé majitele a zejména chovatele tato skutečnost velmi tíží, protože účast na výstavách je jednou z podmínek k úspěšnému uchovnění RČT. Informujeme Vás tedy tímto, že jsme v součinnosti s Klubem přátel černého ruského teriéra dočasně upravili meziklubovou dohodu ve shodných podmínkách uchovnění a sice tak, že se do 31. 12. 2021 dočasně vypouští povinnost splnit k uchovnění bod 3) platné Meziklubové dohody ze dne 22. října 2012, kterým se nařizuje účast na výstavách.
Tato povinnost se tedy tímto dodatkem do 31. 12. 2021 dočasně vypouští, všechny ostatní povinné náležitosti k uchovnění však zůstávají v platnosti.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů prosíme kontaktujte poradkyni chovu Lucii Zachařovou.

Znovu upozorňujeme chovatele na novou závaznou legislativu!!!

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1. února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům s jejichž stanoviskem Vás budeme informovat, pokud jej ČMKU poskytne.
Předmětné závazné formuláře a komentář k nim naleznete na tomto odkazu.

Dělítko novinek

Nabídku pro členy našeho klubu od společnosti Royal Canin. najdete v sekci Inzerce.
Jsou aktualizovány podmínky soutěže NEJ PES a NEJ FENA ROKU.
Upozornění – Změna u podmínek uchovnění, minimální věk pro rtg. DKK, v souladu se směrnicí FCI

Dělítko novinek

Výstavy pro rok 2021:

 • Klubová výstava bez KV - 9. 5. 2021 při Krajské výstavě psů Hradec Králové – bez náhrady zrušeno

 • Milí přátelé, doposud jsme vyčkávali, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a vše zatím nasvědčuje tomu, že plánované a dlouho očekávané rozvolnění se pozitivně dotkne i našich kynologických aktivit. Byť vše vypadá optimisticky, zatím nevíme, jestli bude možno pořádat hromadné spolkové akce a pro kolik osob nebo zda se uvolní ubytovací a stravovací služby a z kolika procent. Nicméně jsme se rozhodli spustit přihlašování na naše jarní klubové setkání na Mitrově 18.-20. 6. 2021 s tím, že budete zasílat emailem na adresu natalie.bezvodova@seznam.cz pouze přihlášky a na účet klubu hradit pouze účastnické poplatky dle pokynů v přihlášce. Ubytování a stravu uhradíte ihned po příjezdu na Mitrov u p. Jakešové. Pokud by se akce nekonala ať už z důvodu vládních nařízení nebo z důvodu malého počtu přihlášených účastníků, budou Vám účastnické poplatky vráceny v plné výši převodem zpět. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů pište email na natalie.bezvodova@seznam.cz nebo volejte kdykoli na tel. 776844444. Přejeme všem krásné jarní dny a doufáme, že se v červnu na Mitrově ve zdraví všichni dvounožci i čtyřnožci sejdeme.
  Výbor klubu

  Třídenní klubové setkání 18. až 20. 6. 2021 – Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku.
  20. 6. 2021 v 10.00 hod členská schůze
  Přihláška v doc, přihláška v pdf

 • Čtyřdenní klubové setkání 30. 9. až 3. 10. 2021 – Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku.
  Pokyny s přihláškou (doc)

 • Klubová výstava se zadáváním titulu KV - 1. 10. 2021 pátek Lesní penzion Podmitrov, Mitrov u Strážku
  Rozhodčí: Jiřina Jandová
  Spuštěno přihlašování přes DOGOFFICE (www.dogoffice.cz)
  Po skončení klubové výstavy budou následovat vyhlášení soutěže NEJ pes a fena výstavní sezony 2020–2021, udělování titulů Klubový šampion, Klubový Grandšampion, Klubový veteránšampion a svod a bonitace – pokud splníte požadovaný počet bodů nebo chcete svého psa/fenu přihlásit do soutěže o NEJ psa/fenu výstavní sezony, zašlete kopii PP se zapsanými výsledky nebo posudky z výstav na emailovou adresu poradkyně chovu, a to nejpozději do 2. uzávěrky podzimní klubové výstavy, tj. do 10. 9. 2021! Uzávěrka přihlášek na svod a bonitaci je také do 10. 9. 2021!
  Přihláška k pobytu (pdf), přihláška k pobytu(doc), propozice k výstavě(pdf)
  Přihláška na svod a bonitaci (doc)
  Z technických důvodů není možné se přihlašovat na bonitace a svody až na místě konání v den akce. Přihlášky zaslané poradkyni chovu po termínu uzávěrky budou přijaty nejpozději 5 dnů do konání svodu nebo bonitace s tím, že poplatek za svod a bonitaci bude účtován se 100% přirážkou.

Přihlášky na svody a bonitace prosíme zasílat v termínu uzávěrek, včetně průkazu původu, výsledků RTG na DKK a DLK, výsledek vyšetření na Hyperurikosurii (HUU), pokud máte k dispozici.

Uzávěrka pro žádosti o Klubového šampiona, Klubového grandšampiona a Klubového veterán šampiona a do soutěže
Pes a fena roku je 15. 9. 2021.

Bližší a aktuální informace o klubových akcích budou včas zveřejněny zde na webových stránkách a na facebookových stránkách – skupina Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů.

Dělítko novinek

Předběžný plán klubových akcí KCHPRČT pro rok 2022

 • Jarní klubové setkání – Lesní penzion POdmitrov, 10.–12. června 2022
 • Podzimní klubové setkání – Lesní penzion POdmitrov, 23.–25. září 2022
 • KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC – Lesní penzion POdmitrov, 24. září 2022
 • KLUBOVÁ VÝSTAVA bez KV se zadáváním titulu CAC – Při krajské výstavě v Benátkách nad Jizerou, 19. června 2022
 • SPECIÁLNÍ VÝSTAVA se zadáváním titulů Vítěz spec. výstavy a CAC – Při krajské výstavě DOG SHOW DŽBÁN 2022, 27. srpna 2022


Dělítko novinek

Naši partneři pro rok 2020

loga sponzorů 2020


Dělítko novinek

UPOZORNĚNÍ

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem.
Zdroj: http://technet.idnes.cz
Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou.
Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.


Dělítko novinek

Náš partner:

sponzoři sponzoři


Dělítko novinek

!!! Dobrá zpráva pro majitele "čertů" z Prahy a okolí !!!

Při povídání na klubovém srazu na Mitrově jsme pochopili, že většina z vás má potíže sehnat v Praze a okolí zkušeného střihače na výstavní úpravu černého teriéra.

A právě pro vás máme výbornou zprávu. Paní Alena Lásková, dlouholetá a zkušená chovatelka ruských černých teriérů, majitelka CHS ALEA ONYXEA, která dříve upravovala černyše, žijící v Praze a okolí, musela ze zdravotních důvodů tuto svoji aktivitu omezit. Nyní je ochotna opět se k této činnosti vrátit a vaše miláčky upravovat.

Paní Lásková ovšem nemá salon na úpravu psů, proto je potřeba přivézt k ní pejska učesaného a vykoupaného. Tel. č. na paní Láskovou je 607806817. Od Prahy z Dejvického z Kulaťáku (Vítězné náměstí) je to k ní autem asi 7 minut. Krom krásně výstavně upraveného černyše si z návštěvy odnesete i velmi příjemný zážitek z povídání o rusáčcích a pokud budete potřebovat, tak i spoustu rad!


Dělítko novinek

Nepřehlédněte

Naše členka klubu Marcela Havlíčková se jako host zúčastnila živého natáčení pořadu „Dobré ráno s ČT2“. Odkaz na tento pořad najdete v rubrice O plemeni – Péče o srst.Dělítko novinek

Nový standard plemene najdete v sekci „O plemeni“.

NOVÉ PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ najdete v sekci „Chovatelství”.
Dělítko novinek Dekorace


Naši významní partneři:

Zasklení balkonů