Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Vítejte na stránkách KCHPRČT v ČR

Aktuálně

Obsah webu aktualizován dne 25. 11. 2022. Přidána další pozvánka na vycházku a přidány výsledky výstavy.
Upozorňujeme členy, aby veškeré příspěvky a platby klubu zasílali od 28.2.2021 pouze na účet FIO banky, a.s. viz sekce Poplatky.
Náš klub jsme zaregistrovali v klubovém programu laboratoře Genomia, více v sekci Chovatelství – Hyperurikosurie.

pozvánka na procházku pozvánka na procházku

Výstavy a akce pro rok 2022:

  • SPECIÁLNÍ VÝSTAVA se zadáváním titulů Vítěz spec. výstavy a CAC – Při krajské výstavě DOG SHOW DŽBÁN 2022, 27. srpna  2022
  • Podzimní klubové setkání – Lesní penzion Podmitrov, 23.–25. září 2022
  • KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC – Lesní penzion POdmitrov, 24. září 2022

Spuštěno přihlašování na:

Po skončení klubové výstavy se uskuteční svod mladých a bonitace – rozhodčí p. Karel Hořák.
Přihlášky na svody a bonitace prosíme zasílat do 3. 9. 2022, včetně průkazu původu, výsledků RTG na DKK a DLK, výsledek vyšetření na Hyperurikosurii (HUU), pokud již máte k dispozici.
Přihlášky ke svodu a bonitaci stahujte na adrese http://klubct.euweb.cz/svodabon.php Uzávěrka pro žádosti o Klubového šampiona, Klubového grandšampiona, Klubového veterán šampiona a do soutěže Pes a fena roku je 3. 9. 2022 - podmínky pro splnění naleznete zde na webu v jednotlivých sekcích.

Bližší a aktuální informace o klubových akcích budou včas zveřejněny zde na webových stránkách a na facebookových stránkách – skupina Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů.


Dělítko novinek

DOČASNÁ ÚPRAVA CHOVATELSKÝCH PODMÍNEK

DODATEK K MEZIKLUBOVÉ DOHODĚ O JEDNOTNÝCH CHOVATELSKÝCH PODMÍNKÁCH PLEMENE RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající neutěšené situaci s pandemií onemocnění Covid-19 je bohužel stále nemožné pořádat hromadné akce, mezi něž se řadí i výstavy psů. Situace toto dlouhodobě znemožňuje a prognóza prozatím také není příliš příznivá. Uvědomujeme si však, že mnohé majitele a zejména chovatele tato skutečnost velmi tíží, protože účast na výstavách je jednou z podmínek k úspěšnému uchovnění RČT. Informujeme Vás tedy tímto, že jsme v součinnosti s Klubem přátel černého ruského teriéra dočasně upravili meziklubovou dohodu ve shodných podmínkách uchovnění a sice tak, že se do 31. 12. 2021 dočasně vypouští povinnost splnit k uchovnění bod 3) platné Meziklubové dohody ze dne 22. října 2012, kterým se nařizuje účast na výstavách.
Tato povinnost se tedy tímto dodatkem do 31. 12. 2021 dočasně vypouští, všechny ostatní povinné náležitosti k uchovnění však zůstávají v platnosti.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů prosíme kontaktujte poradkyni chovu Lucii Zachařovou.

Znovu upozorňujeme chovatele na novou závaznou legislativu!!!

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1. února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům s jejichž stanoviskem Vás budeme informovat, pokud jej ČMKU poskytne.
Předmětné závazné formuláře a komentář k nim naleznete na tomto odkazu.

Dělítko novinek

Nabídku pro členy našeho klubu od společnosti Royal Canin. najdete v sekci Inzerce.
Jsou aktualizovány podmínky soutěže NEJ PES a NEJ FENA ROKU.
Upozornění – Změna u podmínek uchovnění, minimální věk pro rtg. DKK, v souladu se směrnicí FCI

Dělítko novinek

UPOZORNĚNÍ

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem.
Zdroj: http://technet.idnes.cz
Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou.
Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.


Dělítko novinek

Nepřehlédněte

Naše členka klubu Marcela Havlíčková se jako host zúčastnila živého natáčení pořadu „Dobré ráno s ČT2“. Odkaz na tento pořad najdete v rubrice O plemeni – Péče o srst.Dělítko novinek

Nový standard plemene najdete v sekci „O plemeni“.

NOVÉ PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ najdete v sekci „Chovatelství”.
Dělítko novinek Dekorace


Naši významní partneři:

Zasklení balkonů